Video til web og sociale medier – uden det koster en formue

Hvis noget er vanskeligt, er det sjovere at få en forklaring på video end på tekst.

Det er gået op for de fleste, men mange tøver alligevel med at komme i gang. For det er garanteret møgdyrt og besværligt…

Nej – det behøver ikke være nogen af delene.

Vi arbejder med et koncept, som vi kalder for no nonsense video. Det fungerer således:

  • Du og dine kolleger får en grundig instruktion i produktion af videoklip til redigering
  • Tag telefonen op af lommen og tag små videoer af alt, I er med i, som har relevans for jeres arbejde
  • Upload klippene på et fælles drev
  • ScienceCPH importerer jeres klip i redigeringsprogrammet, klipper dem sammen til en film, lægger evt. skilte og musik på og uploader den færdige film direkte til jeres Youtube-kanal

Sådan får I let tilgængelige videoer om stort og småt til web og SoMe – uden det koster en formue. De fleste billeddatabaser har også små videoer til download, som kan supplere jeres egne optagelser.

Vi tager naturligvis også ud og filmer for jer, hvis der er behov for det.