Få et tilbud

Prisen afhænger af opgavens størrelse og varighed, men udgangspunktet er de vejledende priser fra Dansk Journalistforbund.

Prisen på opgaver, der involverer projektledelse, fastsættes efter aftale.

Opgaver med produktion af indhold takseres således:

Timetakster

Journalistisk arbejde med fagligt indhold (Byline med journalistens navn og ScienceCPH)
1050 kr.

PR og kommunikation (Ingen byline eller byline ifølge aftale)
1.294 kr.

Video/AV
Ved opgaver med fagligt indhold: 1050 kr. Beløbet dækker ikke leje af udstyr.