Kommunikationsstrategi – med begge ben på jorden

Effektiv kommunikation er funderet i en gennemtænkt strategi.

Den tager lidt tid at lave, men den kloge kommunikationsstrategi vil smidiggøre alt, hvad I efterfølgende foretager jer.

Hvad

Hvad I vil med jeres kommunikation? Sæt nogle klare og realistiske mål.

Hvordan

Der findes mange redskaber til at nå bredt ud til målgruppen, men det tager tid alt sammen, og resultaterne kan være svingende. Vi hjælper med at analysere jeres behov, så I får så meget som muligt for jeres penge.

Nogle budskaber er bedst på video, andre formidles godt på tekst eller fx vha. infografik. Vi har erfaring med det hele.

Hvornår

Definér realistiske milestones

Hvordan gik det

Evaluér processen løbende og altid efter afsluttet opgave, bl.a. vha. Google analytics og friske statistikker fra opslag på sociale medier.