Fortæl med levende billeder

Video giver liv, engagerer brugerne og forklarer ofte bedre end ord. ScienceCPH kan producere videoindslag til jeres hjemmeside med minimalt brug af fordyrende udstyr.

Det kunne være

  • formidling af (komplicerede) processer – fx hvordan virker produktet?
  • erstatning af fotos – levende illustration uden lyd
  • reportager fra begivenheder på arbejdspladsen fx workshops, konferencer eller måske årets skovtur
  • reportager fra messer og lignende
  • præsentation af virksomhed/afdeling/medarbejdere